Historik


1) Historia :

Ett socialt liv är ibland svårt att skapa, särskilt för de invandrare som kommer till kommunen;  de saknar nätverk, behärskar inte språket, lever isolerade från sin familj, bor ibland ute på landsbygden med begränsade möjligheter att ta sig till centralorten har begränsade ekonomiska tillgångar… Många människor som bor i Laholms kommun står inför denna svårighet av social sammanhållning, och i förlängningen av integration.

Under semesterperioden 2010, samlades flera studenter från SFI i Laholms kommun (Halland, Sverige) för att ordna ett antal kulturella aktiviteter varje vecka. I januari 2010 fanns inomhusfotboll. I februari 2011 skapades en kulturell blog för att främja social sammanhållning och integration av invandrare och ny inflyttade i Laholms Kommun. Basketball och bordtennis börjades de följande månaderna. På internationella mat dagen i maj 2011, samlades människor av 8 olika nationaliteter för att presentera den kulinariska mångfalden inom Laholmskommun.

I juni 2011 skrev Matthieu Kerleroux (en student på SFI som kommer från Frankrike) och Anna Haraldsson – integrationssamordnare i Laholm kommun – ett projekt för att utveckla den interkulturella utbytet och optimera existerande integrationspolitik genom att skapa en mångkulturell förening.

Projektet ” Etablering i Samhällslivet” började i september 2011 och beviljades en period av sex månader tack vare Hallands Länsstyrelse genom Laholms Kommun. Många kulturella aktiviteter genomfördes: fiske, jonglering, svamp-safari, en interculturell festival, matlagningskurs … Matthieu Kerleroux är projekt koordinator.

Lördagen den 29 oktober 2011 samlades 43 människor av 19 olika nationaliteter på Laholms lärcentrum för att skapa en mångkulturell förening i Laholm. En styrelse valdes demokratiskt. Aida Begic, från Bosnien och Hercegovina valdes av styrelsen till posten som ordförande i föreningen.

Grunden för denna mångkulturella förening bygger på viljan att skapa en känsla av gemenskap med respekt för individuella och kulturella skillnader.

Styrelsen uppmanade alla invånare i staden Laholm att föreslå ett namn för den här föreningen i november. Styrelsen diskuterade förslagen 7 november och valde ett namn: Laholm utan gränser. 

2) Vilka är vi ?

Laholm utan gränser (LUG) är en interkulturell förening för och med invånare av olika nationaliteter i Laholms kommun. Vi vill överbrygga kulturella och språkliga skillnader genom att lära av varandra. Laholm utan gränser föddes med tron att mångfald av kulturer är en mycket stor rikedom för oss allihopa. Invandrare och svenskfödda kan mötas kring gemensamma intressen och lära känna varandra. Laholm utan gränser vill bygga broar och skapa mötesplatser mellan nyanlända flyktingar, andra invandrare, nyinflyttade svenskar i Laholms Kommun och de redan boende i kommunen.

Laholm utan gränser är mer ett medel än ett mål för att visa hur mycket Laholms kommun är rikt på dess mångfald. Föreningen samlar folk av olika nationaliteter som vill öppna ett kulturellt utbyte, som tror på värden av solidaritet och som är intresserade av integrationsfrågor. Medlemsantalet växer varje dag och det finns 36 olika nationaliteter inom föreningen (september 2012) !

Styrelsen valts av årsmöte varje år. I år 2016 består av 9 ledamöter. Läs mer under rubriken Styrelse.

3) Ändamål :

Laholm utan gränser (LUG) är en multikulturell förening som har tre ändamål:

1) Bygga broar och skapa mötesplatser genom kulturella aktiviteter för nyanlända flyktingar, andra invandrare, nyinflyttade svenskar i Laholms Kommun och de redan boende i kommunen.
2) Bryta nyanländas isolering genom att skapa sociala nätverk.
3) Starta samarbete med andra föreningar i Laholm för gemensamma aktiviteter och socialt utbyte.

4) Våra verksamheter … är era verksamheter : 

Laholm utan gränser har 4 områden : idrott, social/familj, yrkesliv och kvinnofrid som vi är engagerade i.

Nu har LUG organiserat flera aktiviteter som oftast är gratis förutom en medlemsårsavgift som bara kostar 50 kr. Det är mycket billigt därför att vi vill att alla som vill bli medlemmar ska kunna betala. Det är också billigt därför att medlemmarna organiserar aktiviteterna själva (t. ex : dans med Wei Wei från Kina, kung-fu med Levon från Libanon, språkkurs på arabiska med Ahmed från Palestina, blomstertävling med Kwong Ok från Syd-Korea och julpyssel för barn med Susanne och Aleksandra från Tyskland…). Många andra projekt har börjat eller ska börja snart : t. ex. skapa en filmklubb där vi kommer att organisera en diskussion efter varje film (en film om ett nytt land varje vecka), matlagningskurs, Internationell kulturell festival i Knäred, badminton, rita och målakurs, fotokurs, fotbollsutbildning med en fotbollsklubb i Laholm, resor till olika muséer eller kulturella platser, skapa dockteatergrupp … m.m

Alla aktiviteter är organiserade med och för medlemmar. Aktiviteterna ska bestämmas av föreningens medlemmar. En kalender med kommande evenemang finns på bloggen.

5) Verksamhetsberättelse :

Nedan kan ni läsa verksamhetsberättelse :

2011 / Verksamhetsberättelse 2011 final

2012 / Åretsberättelse 2012

2013 /årsberättelse 2013_LUG

2014/ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2015/Årsmötets protokoll 2015

2016/ verksamhetsberättelse 2015 2.0

Advertisements

One Comment on “Historik”

  1. Pinar says:

    Hej jag vill ha fort lära svenska men jag vet inte hur ska jag lära svenska kan du hjälpa mig tack


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s