Styrelsen


Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet. Det är valberedningen som ger förslag på ledamöter. Styrelsen har möte första tisdagen varje månad där aktuella frågor behandlas. Vill du vara med i styrelsen inför nästa verksamhetsår kontakta Laholm utan gränser.

Kontakta styrelsen på laholmutangranser@gmail.com

Styrelse, valberedningen och revisorer valdes på årsmötet den 12 mars att under 2016 bli följande:

Ordförande-Jenni Anna Gustafsson.

Vice ordförande– Amneh Kisswani.

Kassör– Siw Mehiliänen.

Ledamot-Gunaiono Engqvist.

Ledamot-Hamsa Al Naemi.

Ledamot-Samira Batareseh.

Ledamot-Lamis Al Nouri.

Ledamot -Kasem Zawahry.

Ledamot -Hazem Kassam.

 

Suppleant– Eyad Abdullhak.

Suppleant-Muna Ahmed Awasah.

 

Revisor-Ibrahim Mohammed.

Revisor-Emelie Andersson.

 

Valberedning-Tirtha Rasaili

Valberedning-Firaz Moussa.

Valberedning-Gudrun Pettersson.

IMG_2903

Styrelse och revisorer 2016

Advertisements