Språkcafé


I februari 2015 öppnade LUG sitt första språkcafé i föreningslokalen på Ryssgatan 9B.

Språkcafé är en mötesplats för alla Laholmare, folk kommer till caféet för att öva på språket och lära känna andra människor. Språkcaféet hyllar mångfalden.

Språkcafé är i Laholm varje måndag och torsdag mellan kl 17:00-19:00.

I september 2015, öppnade språkcaféet i Våxtorp. Caféet är på serviceboendet Solgården varje fredag mellan kl 17:00-19:00. Initiativtagare till verksamheten i Våxtorp är Lamis & Rami och det är också dem som är ansvariga och hälsar välkomna.

I april, 2016 öppnade LUG ett tredje språkcafé i Veinge. Platsen är på skolans bibliotek. Mervat hälsar alla välkomna till språkcaféet i Veinge.

Laholm: måndag & torsdag 17:00-19:00. Ryssgatan 9B.

Våxtorp: fredag 17:00-19:00. Kyrkvägen 16. (Har tagit en paus under sommaren. Information kommer på hemsidan och facebook när språkcafé i Våxtorp återupptas).

Veinge: fredag 17:00-19:00. Ådalavägen 1. Biblioteket på skolan. (Har tagit en paus under sommaren. Information kommer på hemsidan och facebook när språkcafé i Veinge återupptas).

ALLA människor är välkomna.

Advertisements